Drosthagen heeft als primaire activiteit het verlenen van diensten aan bedrijven en instellingen op het gebied van project management en consultancy binnen het domein van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Met name heeft Drosthagen een jarenlange ervaring opgebouwd in de ISP, telecommunicatie en industriele automatisering sector.

Niet zelden is slecht (project)management of het onvoldoende implementeren van kwaliteitswaarborgen de oorzaak van calamiteiten, die de betreffende onderneming grote financiële schade kunnen berokkenen. Goed (project)management is één van de belangrijkste sleutels voor succes binnen de ICT-sector. Dit is aan de orde voor zowel de opdrachtgever, maar zeker ook voor de opdrachtnemer. Drosthagen heeft vanuit beide invalshoeken ruime ervaring.

Drosthagen geeft aan het project en consultancy een professionele invulling waarbij de beoogde bedrijfsdoelstellingen van de opdrachtgever voor het inzetten van ICT de graadmeter zijn voor succes. Een onafhankelijke opstelling ten opzichte van andere betrokken leveranciers staat daarbij hoog in ons vaandel.

Om u een beeld te geven van de aard en het niveau van de diensten van Drosthagen treft u onder Referenties enkele voorbeelden aan van opdrachten waarvoor Drosthagen is ingeschakeld.

Om dergelijke opdrachten met succes te kunnen afronden werken wij met ervaren medewerkers die vele jaren ervaring hebben, opgedaan vanuit diverse rollen binnen verschillende organisaties. Een samenvatting treft u aan onder Profielen

De recente marktontwikkeling waarbij efficiency en effectiviteit een steeds belangrijkere rol spelen zijn de basis voor herdefinitie van kernactiviteiten en het optimaliseren van processen. Drosthagen heeft in samenwerking met haar opdrachtgevers verschillende procesoptimalisaties gerealiseerd die strekken van implementatie van processen tot volledige outsourcing van activiteiten. Wellicht wordt de duidelijkste onderbouwing van de toegevoegde waarde die Drosthagen levert gevonden in het feit dat klanten vaak continu of zeer regelmatig gebruik blijven maken van onze diensten.

Een gegeven dat volledig in lijn ligt met de filosofie van Drosthagen, dat het leveren van kwaliteit de peiler is waarop lange termijn relaties worden gebouwd.