Netwerk'; $title ='Netwerk'; $iconnumber = 1; $menusection = 3; ?>

Bank
Voor Interpay is onder leiding van Drosthagen de infrastructuur van de backoffice verdergaand herontworpen en aangepast. in een project, met een doorlooptijd van ruim een half jaar, is de infrastructuur gereed gemaakt voor de verwachte groei in het gebruik van de chipcard. Het project kende zijn uitdagingen in het strakke budget- en planningsbeleid van de opdrachtgever en in de eis dat de invoering zonder hinder voor productie zou plaatsvinden. In een vervolgproject is deze backoffice uitgebreid met nieuwe applicaties en zijn bestaande applicaties aangepast om het aanbieden van thuisdiensten op basis van de chipcard te faciliteren.

Bank
Bij de ING Bank is Drosthagen ingeschakeld bij het realiseren van Telewerken. Vanuit een projectmatige aanpak is gewerkt aan het stroomlijnen van de integrale dienstverlening die vanuit vijf hoofdafdelingen van de ICT-organisatie geco÷rdineerd geleverd diende te worden aan de klantenorganisaties binnen het bankbedrijf. Drosthagen heeft in deze de co÷rdinatie tussen de verschillende aan de klantzijde reeds opgestarte telewerk projecten begeleid, rekening houdende met de verschillende afdelingsinitiatieven, afwijkende functionele specificaties en inlevingsvermogen binnen de organisatie.

Bank
Bij de afdeling Corporate Networking van de ABN-AMRO bank, heeft Drosthagen de consultancy verzorgd, met de primaire taak her-engineering van spraak- en datanetwerken van de bank. Naast de dagelijkse operationele leiding aan ongeveer 80 personen was de taak het veranderen van de cultuur en samenwerking binnen de getransformeerde organisatie (van een traditionele lijnorganisatie naar een projectgerichte matrixorganisatie). Het vormen van de organisatie en het ontwikkelen van begrip en draagvlak voor de nieuw ontstane werkwijzen en samenwerkingsmodellen zijn de resultaatgebieden waarin Drosthagen haar rol vervulde.

Bank
Door de afdeling Corporate Networking van de ABN-AMRO bank, wereldwijd verantwoordelijk voor de engineering en het beheer van de technische infrastructuur, is Drosthagen gevraagd de problematiek rond documenten beheer te onderzoeken en te verbeteren. De project scope was het op een gestructureerde manier creŰren en valideren van documenten. Hiertoe zijn alle wensen en eisen in kaart gebracht en is er vervolgens gezamenlijk met een ontwikkelteam een Document Management Systeem ontwikkeld op basis van Lotus Notes. Een interactieve ontwikkelmethode werd gehanteerd waarbij de ontwikkeling in fases werd opgedeeld, waarbij per fase oplevering en ingebruikname plaatsvond, waardoor acceptatie in de organisatie vloeiend verliep.

Gemeente
Voor de gemeente Den Haag heeft Drosthagen consultancy werkzaamheden als procesco÷rdinator uitgevoerd. In deze functie was Drosthagen betrokken en verantwoordelijk voor het modelleren en administreren van werkprocessen. Drosthagen was betrokken bij het herdefiniŰren van workflow processen, welke moesten worden toegesneden op de huidige regelgeving binnen het kader van de inzet van nieuwe ICT-middelen en modules. Ten behoeve van het inrichten van deze workflow heeft inventarisatie van de "ist und soll" situatie met vergunnings- en beleidsmedewerkers plaats gevonden. De taak van Drosthagen spitste zich toe op het definiŰren van de werkprocessen op basis van de wetgeving, de (eventuele) huidige werkprocedures en de input van recente of komende beleidsveranderingen.