Software'; $title ='Software'; $iconnumber = 1; $menusection = 3; ?>

Overheid
Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken is Drosthagen ingeschakeld om de servicegraad van de exploitatie en het beheer van de ICT-infrastructuur te verhogen middels de inzet van het ITIL-concept. Ter ondersteuning van deze processen werd een nieuw informatiesysteem geÔmplementeerd. Met verantwoordelijkheid voor de coŲrdinatie en realisatie werd in nauwe samenwerking met de operatie van het betreffende ministerie een zorgvuldige fasering uitgewerkt, waarbij de aansluiting van dit informatiesysteem op de operationele processen en het kwaliteitssysteem geborgd diende te worden.

Internet provider
Voor Orange is Drosthagen gevraagd om de processen en procedures te reviewen en dermate te structuren dat de bestaande financiŽle klantenadministratie werd verbeterd en historisch gerezen problemen werden verholpen. Drosthagen heeft zich initieel gericht op de bestaande structuren en middels invoering van minimale veranderingen en handmatige correcties van bestaande processen de openstaande debiteuren gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau. Gedurende deze kortstondige veelal handmatige verbeteringsacties is een inventarisatie gemaakt van mogelijke verbeteringen die structureel konden worden doorgevoerd.

Zorginstelling
Bij de verzorgingsinstelling voor verstandelijk gehandicapten "de Kleine Johannes" heeft Drosthagen de projectstructuur en projectorganisatie gedefinieerd om te komen tot een optimale structuur voor het definiŽren van de processen en daarbij behorende procedures. De verschillende aspecten waaronder cliŽntregistratie, medische zorg, effecten analyse, medicatie, persoonsgebonden financiering en financiŽle administratie zijn gedefinieerd waarbij Drosthagen voor elk van deze gebieden een coŲrdinerende, coachende en richtingbepalende functie vervulde teneinde te komen tot een gehele beschrijving van alle processen, procedures, technische inrichting en invoering en daadwerkelijk gebruik.