Turn-key'; $title ='Turn-key'; $iconnumber = 1; $menusection = 3; ?>

Drosthagen heeft voor een aantal van haar klanten opdrachten uitgevoerd, zowel nationaal als internationaal, waarbij de gehele realisatie onder verantwoording van Drosthagen plaatsvond en alleen het uiteindelijke resultaat maatgevend was en door de klant werd geaccepteerd.

Enkele voorbeelden zijn:

Havenbedrijf Rotterdam Kennisnet Microservice